Name
Type
Size
Name: 07.2017
Type: txt
Size: 12 KB
Name: 08.2017
Type: txt
Size: 13.7 KB
Name: 09.2017
Type: txt
Size: 18.5 KB
Name: 10.2017
Type: txt
Size: 18 KB
Name: 11.2017
Type: txt
Size: 16.6 KB
Name: 12.2017
Type: txt
Size: 16.7 KB
Name: 01.2018
Type: txt
Size: 17.1 KB
Name: 02.2018
Type: txt
Size: 17.8 KB
Name: 03.2018
Type: txt
Size: 17 KB
Name: 04.2018
Type: txt
Size: 17.7 KB
Name: 04.2018
Type: txt
Size: 17.7 KB
Name: 05.2018
Type: txt
Size: 19.3 KB
Name: 06.2018
Type: csv
Size: 3.3 KB